Sammanfattning av försäkringsvillkor

Våra bilar är helförsäkrade genom If Skadeförsäkring vilket innebär att försäkringen innehåller trafik-, vagnskade- och halvförsäkring. Det ger ett omfattande skydd för eventuella skador under hyresperioden.

Nedan är en sammanfattning av vad försäkringen omfattar och vilka begränsningar den har. De fullständiga villkoren hittar du här. Vänligen notera att skador alltid ersätts enligt de fullständiga villkoren.

Försäkringens omfattning:

Försäkringen gäller i hela Norden och de övriga länder som är en del av Gröna Kortet-området (dock inte Iran, Marocko och Tunisien)

Försäkringen omfattar själva bilen och utrustning som kan anses som normalt för bilar. Bilstereo-, tele- och annan elektronisk utrustning (även navigationssystem) omfattas av försäkringen om den är fast monterad. Försäkringen inkluderar:

 • Trafikförsäkring: Ersätter personskador på förare, passagerare och andra personer utanför bilen. Den ersätter också skador på andra personers egendom, om ni t.ex. kör på ett annat fordon eller ett vägräcke.
 • Brand: Ersättning för skador på bilen efter brand, blixt- nedslag, explosion eller kortslutning.
 • Stöld: Ersättning om bilen stjäls och för skador på bilen efter inbrott/stöldförsök samt kristerapi i samband med rån av bil eller tillgrepp av bilnyckel. Försäkringen omfattar även utrustning och tillbehör som är normalt för bilar.
 • Räddning/Bärgning: Bärgning av bilen till verkstad vid trafikolycka, stöld eller annat driftstopp. Kostnad för hem- transport av förare, passagerare och privat bagage.
 • Rättsskydd: Betalar ombuds- och rättegångskostnader upp till 250 000 kr, vid tvister kopplade till ert bilägande.
 • Glas: Betalar reparation eller byte av glasrutor som krossas eller spräcks.
 • Feltankning: Ersätter upp till 100 000kr nödvändig rengöring och direkt uppkomna följdskador som orsakas av feltankning jämfört med fabrikantens anvisningar.
 • Maskin- och elektronikskada: Plötsliga fel som påverkar bilens funktion på t.ex. motor för bilens drivning, elektronik, växellåda och kraftöverföring.
 • Vagnskador: Våra bilar har en vagnskadegaranti. Om denna inte gäller så täcker vår försäkring ändå vagnskada som ersätter skador på bilen om ni krockar eller råkar ut för skadegörelse. Den ersätter också skador genom andra yttre olyckshändelser t.ex. om ett träd blåser ner på bilen.

Viktiga begränsningar i bilförsäkringen

Försäkringen gäller inte i vissa situationer och det finns säkerhetsföreskrifter som talar om hur ni ska bete er för att minska risken för skada. Om en anvisning inte följs kan ersättningen minskas med ett särskilt avdrag och i vissa fall kan det bli ingen ersättning alls. Det finns även andra begränsningar i försäkringen. Ni kan läsa mer om vilka säkerhetsföreskrifter som gäller för respektive skadehändelse i de fullständiga villkoren.

Försäkringen gäller inte vid t.ex.:

 • Skador som omfattas eller kan ersättas av leverantörsgaranti eller liknande.
 • Skada som uppkommer vid körning på inhägnat tävlingsområde.
 • Vid olovligt användande.
 • Om bilen inte varit låst när den inte använts.
 • Högsta ersättningsbelopp från försäkringen (exkl. trafikförsäkringen) är 4 miljoner kr.

Säkerhetsföreskrifter

Den försäkrade måste se till att:

 • Föraren har det körkort som krävs för att köra bilen
 • Föraren inte gör sig skyldig till rattfylleri.
 • Bilen inte används vid körförbud.
 • Bilen inte används under tävling, träning för tävling eller under tävlingsliknande former som t.ex. street race

Egenandel vid skada (’självrisk’)

 • Vagnskada: 9 000 kr
 • Trafikolycka: 9 000 kr
 • Stöld: 9 000 kr
 • Glas: 9 000 kr (0kr självrisk för stenskottsskador som kan repareras)
 • Räddning: 9 000 kr
 • Feltankning: 6 000 kr (där mekanisk skada inte uppstått)

Om självriskreducering har köpts reduceras självrisken utifrån det som framgår i avtalet.

Om föraren är under 25 år, tillkommer en extra självrisk på 1 000 kr. Självrisken kan bli högre om skada har uppstått i fall där föraren har begått ett trafikbrott. Vid trafikolycka där föraren anses skyldig till skadan och skadekrav från 3:e part uppstår (så kallad regress) så kan två självrisker behöva betalas. En självrisk för skadan på det egna fordonet och en självrisk för regressen från 3:e part.

Självriskreducering

Hyre erbjuder även självriskreducering. Du väljer själv om du vill lägga till denna försäkringen till din bokning.

Villkoren hittar du här