Sammanfattning av försäkringsvillkor

Våra bilar är fullt försäkrade via If Skadeförsäkring och gäller i Sverige och de länder som är anslutna till det så kallade Gröna Kort-systemet.

Självriskkostnad:

  • Vagnskada: 7 500 kr
  • Trafikolycka: 7 500 kr
  • Stöld: 7 500 kr
  • Glas: 7 500 kr
  • Räddning: 7 500 kr
  • Feltankning: 4 830 kr