Sekretesspolicy

Inledning

För att vi ska kunna leverera våra tjänster och uppfylla våra lagstadgade krav måste vi behandla personuppgifter om våra kunder (kunddata). Hyre, med högsta administrativa chef som företrädare, är personuppgiftsansvarig och skyldig att se till att personuppgifterna behandlas i enlighet med gällande lagstiftning, vilket inkluderar EU:s dataskyddsförordning (GDPR), körkortslagen (kontrollera förarbehörighet), bokföringslagen (dokumentera utlägg och grund för faktura) och marknadsföringslagen. Nedan beskriver vi hur vi behandlar kunddata samt dina rättigheter i samband med detta.

Om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter som registrerad kan du kontakta oss på hej@hyre.se. Du har även rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten kring vår behandling av dina personuppgifter.

Varför och hur samlar vi in kunddata?

När du upprättar en profil registrerar vi uppgifter om ditt namn och personnummer, bild av körkortet, telefonnummer, betalkort och e-postadress. Syftet med behandlingen av dessa kunddata är att vi ska kunna uppfylla avtalet vi har med dig samt våra lagstadgade skyldigheter.

När du hyr ett fordon registrerar vi även din körhistorik, som inkluderar information om hyresperiod, hyresbelopp, GPS-punkter för bilen under körningen (per minut), vägtullar, påfyllning av drivmedel och antal körda kilometer. Syftet är att beräkna hur mycket du ska betala till oss för hyresperioden samt visa dig var du kan hämta fordonet. När du använder appen drar vi nytta av den senaste positionen från din mobiltelefon för att förse dig med bättre kundservice i stunden, och vi lagrar ingen positionshistorik.

Vi använder också dina kunddata som nämnts ovan i vår kommunikation med dig via app, e-post och SMS, vilket är direkt knutet till att kunna leverera våra tjänster. Här inkluderas beställningsbekräftelser, försäkringsbevis, tidsrelevanta meddelanden knutna till hyresavtalets giltighetstid, kvitteringar och fakturor. I de fall där du samtyckt till det skickar vi dig också information om produkter och tjänster som kan vara fördelaktiga för dig via e-post eller app.

Vi behandlar också data för att bättre förstå dina behov och vidareutveckla vår tjänst. Rättslig grund för behandling av dessa data är vårt legitima intresse av att förbättra våra tjänster, då vi bedömer att konsekvenserna av behandlingen inte har någon väsentlig betydelse för dig. Vi begränsar användandet av personuppgifter så långt det är praktiskt möjligt, anonymiserar data samt utvärderar konsekvenser av behandlingen för att begränsa en eventuell inverkan av sådan behandling.

Exempel på användning av data för statistik eller i utvecklingssyfte:

  • Insamling och analys av data för att bättre förstå användandet av våra tjänster, så att vi kan anpassa innehållet och förbättra användarupplevelsen. Det kan vara genomförande av användarundersökningar (elektroniskt eller via telefon), till exempel en onlineundersökning eller input på eget initiativ via telefon eller chatt.
  • Användning av statistiska data för att bättre förstå hur våra tjänster används samt för att gruppera användare med liknande statistik. Det kan vara baserat på körmönster, antal hyresavtal, vilka biltyper som beställts, generell position, ålder eller andra data som hjälper oss att bättre förstå hur användare som du använder våra tjänster. I dessa fall aggregeras data så att du inte är personligt identifierbar. Informationen används också för att ta fram trafikstatistik för bl.a. kapacitetsplanering.
  • Användning av data för att felsöka eller åtgärda fel som du kan ha råkat ut för.
  • Monitorering av körbeteende och användande av detta till att varna eller utesluta användare för brott mot vägtrafiklagen.

Exempel på användning av data för att leverera vår tjänst:

  • Fakturering, kreditupplysning och betalningsinformation för att kunna genomföra betalning
  • Användning av data när en bokning pågår, till exempel den senaste positionen från din mobil. Detta gör vi för att kunna hjälpa dig med navigering samt felsökning i kundsupporten.
  • Loggbok och behandling av kundfrågor (elektroniskt eller via telefon) för att kunna hjälpa dig om du fått stopp eller har frågor.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Hyre lagrar och behandlar data huvudsakligen i Norge och inom EU/EES, men i några fall har vi samarbete med partner utanför EU/EES, nedan refererat till som tredje land. I sådana situationer vidtar vi extra åtgärder för att säkerställa att data behandlas i enlighet med våra standarder genom att använda EU-standardavtal som säkrar överföring av data till tredje land eller överföring av data till land som på förhand godkänts av EU.

Med vem delar vi personuppgifter?

Hyre säljer inte personuppgifter till tredje part. Vi ger endast tredje part åtkomst till dina personuppgifter i de fall där det är nödvändigt för att kunna administrera ditt kundavtal, till exempel till försäkringsbolag i samband med försäkringsavtal, för marknadsföring eller analys, eller för att kunna erbjuda dig personligt anpassat innehåll hos oss. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter till försäkringsbolag i samband med utredning och hantering av skada. I de fall där du samtyckt till det kan uppgifterna användas för att ge dig anpassat innehåll på andra webbplatser. Åtkomst till dina personuppgifter för tredje part kan också ges i de fall där du samtyckt till detta.

Hyre använder verktyg från tredje part för att leverera våra tjänster, och uppgifter delas därför med tredje part. De levererar tjänster på uppdrag av Hyre och får inte använda informationen till något annat än att hjälpa oss att leverera optimala tjänster. Detta inkluderar bland annat Mailchimp och Intercom.

Aggregerade och anonymiserade personuppgifter kan överföras till tredje part för att säkerställa optimal drift av våra tjänster samt till tredje part för egen marknadsföring och anpassning av tjänster som är relevanta för dig. Personuppgifterna aggregeras hos Hyre innan de levereras till tredje part i anonymiserad form.

Detta är en lista över tredje part som tar emot och behandlar personuppgifter på uppdrag av Hyre AB:

Personuppgiftsbiträde tredje partSyfteDatalagring

If Skadeförsäkring AB

Genomföra och säkerställa rätt försäkringsavtal. Stötta utredning och hantering av skadeärenden

Inom EU/EES

Stripe

Betalningsleverantör för genomförande av säker betalning

Inom EU/EES

BusinessCentral (Microsoft)

Betalnings- och bokföringsleverantör för genomförande av säker betalning och fakturering

Inom EU/EES

Intercom

Tjänster för att kunna leverera kundservice via e-post, chatt och andra elektroniska källor

Utanför EU/EES

Creditsafe

Kreditupplysning av kunder

Inom EU/EES

Mailchimp/Mandrill

Tjänster för utskick av e-postmeddelanden

Utanför EU/EES

BigQuery

Tjänster för förstapartsanalys (data är krypterade och kan endast läsas av Hyre)

Inom EU/EES

AWS

Lagring och bearbetning av data i samband med drift av tjänsterna (data är krypterade och kan endast läsas av Hyre)

Inom EU/EES

Signicat

Genomför autentisering för inloggning till tjänsten

Inom EU/EES

Google Workspace

Tjänster för att skicka e-post till kunder samt applikationer som Google Sheets, Docs och Slides (data är krypterade och kan endast läsas av Hyre)

Inom och utanför EU/EES

Kunddata levereras även till offentliga myndigheter om detta är nödvändigt för att Hyre ska kunna uppfylla sina juridiska skyldigheter, t.ex. vid utlämning av uppgifter till polisen.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Hyre raderar personuppgifterna så snart lagring inte längre anses nödvändigt för syftet de inhämtades för, samt när de inte heller längre är nödvändiga att lagra av juridiska skäl (t.ex. lokala bokföringslagar) eller för att Hyre ska kunna besvara reklamationer eller krav. Vi raderar dina personuppgifter när det inte längre föreligger några juridiska eller lagstadgade krav eller legitima syften som gör att vi måste behålla dem.

Dina rättigheter

Du har alltid rätt till följande:

Rätt till innsyn

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om dig samt hur vi behandlar dem. Du hittar de flesta av uppgifterna i appen under Inställningar. Om du vill ha en fullständig översikt över alla personuppgifter kan du beställa en fullständig export via din användare i appen.

Rätt till rättelse

Vi behöver uppdaterad och korrekt information om dig för att kunna leverera våra tjänster optimalt. Du ska därför kunna kräva att vi rättar informationen om den skulle vara felaktig. De flesta uppgifter kan du ändra själv via din profil i appen, men du kan också när som helst be oss om att rätta din information genom att mejla till hej@hyre.se.

Rätt att begränsa behandling

Du har rätt att reservera dig mot behandlingen av dina personuppgifter som är baserat på våra legitima intressen. Detta kan du göra genom att reservera dig mot personlig anpassning och marknadsföringskommunikation genom att kontakta oss på hej@hyre.se.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter vi har om dig skickade till dig i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format. Om du önskar detta kan du beställa en fullständig export via din användare i appen.

Rätt att återkalla samtycke

Du har rätt att återkalla ditt samtycke till att vi får behandla dina data i de fall där samtycket ligger till grund för att vi behandlar dem. Detta kan du göra genom att kontakta oss på hej@hyre.se.

Rätt till radering

Du kan när som helst radera dina användardata eller konton hos oss. Detta gör du direkt i appen under Inställningar. I ett sådant fall raderas dina personuppgifter inom 30 dagar, med undantag för data som vi är skyldiga att behålla av andra orsaker (t.ex. för att följa lokala bokföringslagar).

Rätt att göra invändningar

Om du anser att vi bryter mot personuppgiftslagen eller att vi inte agerar i enlighet med det som beskrivs här kan du ta kontakt direkt med oss eller med Integritetsskyddsmyndigheten. Läs mer på www.imy.se.

Cookies

Hyre.se och vår app använder cookies. En cookie är en liten textfil som sparas på din pc eller mobil när du besöker hyre.se eller använder vår app. Om du inte vill tillåta användning av cookies kan du lösa detta genom att ändra inställningarna i webbläsaren eller på din enhet. De cookies som används är funktionscookies som ser vilka val du gör på vår webbplats för att kunna förbättra din upplevelse, samt prestandacookies för att vi ska förstå hur du använder vår webbplats. Den här informationen hjälper oss att förbättra webbplatsen och applikationen så att vi kan erbjuda dig bästa möjliga upplevelse.

Tredjepartsleverantörer, inklusive Google, Meta och Snapchat, använder också målinriktade cookies och anonyma identifierare på hyre.se och i appen för att visa annonser baserat på dina besök på den här och andra webbplatser. Dessa cookies är placerade på vår webbplats och i vår app med vårt godkännande. Hyre använder sig av remarketing, målinriktad marknadsföring anpassad efter demografi och plats samt andra typer av intressebaserad marknadsföring via Google, Meta och Snapchat.

TredjepartspartnerSyfte Datalagring

Meta Pixel

Används för att leverera riktad marknadsföring i deras kanaler samt för optimering av annonser.

Inom och utanför EU/EES

Snap Pixel

Används för att leverera riktad marknadsföring i deras kanaler samt för optimering av annonser.

Inom och utanför EU/EES

Google Tag Manager

Används för att leverera riktad marknadsföring i deras kanaler samt för optimering av annonser.

Inom och utanför EU/EES

Personalisering

För att kunna erbjuda våra tjänster på bästa möjliga sätt personaliserar vi delar av tjänsterna på hyre.se och i Hyre-appen samt i vår kommunikation med dig. Rättslig grund för detta är vårt legitima intresse av att anpassa våra tjänster. Vi bedömer att konsekvenserna av detta har en mycket liten inverkan för dig. Exempel kan vara personliga erbjudanden i appen, förslag på fordon, sträckor och resor som vi tror du gillar baserat på tidigare hyresavtal eller annan relevant marknadsföring genom våra egna tjänster. Vi använder tredje part för att leverera delar av den personaliserade kommunikationen, t.ex. Mailchimp som är vår tjänsteleverantör för e-postutskick.

Marknadsföring

Vi erbjuder alla våra användare att ta emot kommunikation med förslag, tips och erbjudanden via e-post, SMS och meddelanden i Hyre-appen. Detta kan du enkelt ändra under inställningarna för din profil i appen eller genom att kontakta oss på hej@hyre.se.

Ibland kommunicerar vi kring funktioner, ändringar eller nyheter i tjänster eller produkter eller skickar annan information som vi anser är nödvändig för att kunna fortsätta leverera våra tjänster till dig. Kommunikationen kan ske till angivet telefonnummer, e-postadress, adress eller som meddelanden via appen.

Ändringar i sekretesspolicyn

Hyre förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna sekretesspolicy. Alla registrerade användare hos oss kommer att meddelas vid ändringar med förfrågan om att godkänna ändringarna. Godkännande av denna sekretesspolicy, inklusive ändringar som tillkommer, är en förutsättning för vidare användning av tjänsterna som Hyre erbjuder.