Villkor för gällande priser, avgifter och regler för utlägg

Hyre ska vara en trygg och pålitlig marknadsplats som erbjuder bildelning till en rimlig kostnad. Avgifterna och reglerna för utlägg nedan är avsedda att utgöra en trygg och pålitlig plattform för hyrestagare.

Priser och Hyres förmedlingsavgift

Aktuella gällande priser finns angivna i Hyre-apparna ”Hyre” (för hyrestagare). Dessa omfattar pris för hyrestid, pris per extra kilometer samt avtalade taxor för betalning/rabatt för drivmedel/el. Hyrestagaren ansvarar för bilen samt för utgifter till följd av användning av bilen under hyrestiden fram till återlämning, inklusive parkeringsböter, fortkörningsböter, parkeringsavgifter, vägtullar och drivmedel. Hyre förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra sina priser både för framtida och pågående bokningar. Hyre måste informera kunder som har en pågående eller framtida bokning om prisändringen minst 30 dagar innan ändringen träder i kraft. Kunden har rätt att avsluta en bokning från och med det datum som prisändringen skulle trätt i kraft även om kundens ordinarie uppsägningstid är längre.

Hyrestagaren debiteras för varje påbörjad timme under sitt hyresförhållande. Hyre debiterar kunden den kombination av prispunkter som ger kunden lägst totalkostnad.

Priserna som anges i mobilappen ”Hyre” inkluderar Hyres förmedlingsavgift, försäkring och moms. Förmedlingsavgifter till Hyre är avsedda att täcka kostnader för utveckling, drift och marknadsföring av plattformen.

Hyrestagare betalar ingen månadskostnad för att vara användare av plattformen om inget annat anges.

Försäkring och självrisk

Våra bilar är alltid försäkrade via If Skadeförsäkring och gäller i Sverige och de länder som är anslutna till det så kallade Gröna Kort-systemet.

Det går att kostnadsfritt registrera extra förare på hyresavtalet. Extra förare måste vara registrerad Hyre-användare med verifierad förarbehörighet.

Läs de kompletta försäkringsvillkoren här.

Bränsle

Bränslekostnaden beräknas automatiskt. Du betalar 24 kr/l om du återlämnar med lägre bränslenivå än vid upphämtning och får 23 kr/l i rabatt om du återlämnar med högre bränslenivå. Om du tankar med bilens Circle K-kort så läggs även den faktiska kostnaden som dragits från kortet till din sluträkning.

Extra förare

Extra förare måste vara registrerad Hyre-användare med verifierad förarbehörighet.

Ingen extra kostnad

Avbokningsavgift

Vi uppmanar våra medlemmar att ge besked i god tid om man behöver avboka ett hyresavtal, så att det orsakar så lite problem som möjligt. Vid avbokning gäller följande regler och avgifter.

För hyrestagare

Efter att hyresavtalet har startat

Hyrestagaren betalar full pris

Mindre än 1 timme efter beställning och innan hyresavtalet startar

Ingen avgift

Mer än 1 timme efter beställning och mer än 24 timmar innan hyresavtalet startar

Ingen avgift

Mer än 1 timme efter beställning och mindre än 24 timmar innan

Hyrestagaren betalar hälften av hyrpriset

Hyre är inte ekonomiskt ansvariga om motparten avbokar. Men vi vill ändå alltid göra vårt yttersta för att hitta en bra lösning för båda parter.

Avgifter om hyrestagare bryter mot medlemsvillkoren

Vid oacceptabelt beteende som bryter mot medlemsvillkoren debiteras hyrestagaren följande avgifter.

Rökning i bilen

Rökning i bilen får inte förekomma. Om det rapporteras om rökning i bilen kommer Hyre att debitera hyrestagaren för att kunna kompensera för invändig rengöring av bilen.

5 000 SEK

Sen förlängning på hyresperiod

Om en hyrestagare förlänger hyrestiden för sent, så att detta drabbar övriga hyrestagare, kommer hyrestagaren att debiteras en avgift utöver hyrespriset för den extra tiden.

500 SEK (+ extra hyrpris för bilen)

Sen återlämning av bil

Om en hyrestagare återlämnar bilen för sent debiteras hyrestagaren en avgift utöver hyrpriset för den extra tiden.

500 SEK per timme upp till 5 000 SEK (+ extra hyrpris för bilen)

Felaktig återlämning av bil

Om en hyrestagare levererar bilen någon annanstans än bilens parkeringsplats, kommer hyrestagaren att debiteras en avgift utöver kostnaden för att flytta tillbaka bilen till sin parkeringsplats.

750 SEK (+ kostnad för flytt av bil)

Underlåtenhet att rapportera skada

Vid skada på bilen ska hyrestagaren omedelbart kontakta Hyre. Om en skada upptäcks på fordonet efter ett hyresavtal utan att detta inrapporterats debiteras hyrestagaren en avgift utöver kostnaden för reparation eller självrisk

2 500 SEK (+ kostnad för reparation eller självrisk)

Underlåtenhet att rengöra bilen

Bilen ska återlämnas i samma skick som när den hämtades. Bilen ska alltid tömmas på skräp och liknande. Hyrestagaren får inte återlämna bilen smutsig invändigt utöver vad som kan förväntas vid normalt bruk. Skräp, sopor och grov smuts ska avlägsnas innan bilen återlämnas. Hyre förbehåller sig rätten att debitera hyrestagaren för bristfällig rengöring.

600 SEK (+ faktisk kostnad vid omfattande rengöringsbehov)

Underlåtenhet att ladda elbil

Vid återlämning av elbil ska hyrestagaren se till att bilen laddar. Bristfällig laddning kan medföra att nästa användare av bilen inte kan köra sin rimliga förväntade sträcka med bilen. Hyre förbehåller sig rätten att debitera hyrestagaren en avgift om bilen inte återlämnas på laddning.

600 SEK

Andra skador eller överträdelser av medlemsvillkoren gör hyrestagaren skadeståndsskyldig, och ger Hyre rätten till full ersättning för dokumenterade ekonomiska utlägg eller förluster.

Mer information om villkor för användning av tjänsten finns under Villkor för hyrestagare.

Utgifter och utlägg under hyresavtalet

Hyrestagaren ansvarar för bilen samt för utgifter till följd av användning av bilen under hyrestiden fram till återlämning, inklusive parkeringsböter, fortkörningsböter, parkeringsavgifter, vägtullar och drivmedel.

Hyre räknar automatiskt ut kostnaden för vägtullar i Sverige samt beräknar kostnaden för drivmedel enligt Hyres aktuella taxor. Taxorna för drivmedel finns tillgängliga i Hyres appar.

Hyrestagaren är ansvarig för att betala färja i Sverige och vägtullar utanför Sverige samt andra utgifter som uppstår i samband med bilen under hyresavtalet. Vid utebliven betalning kan Hyre kräva kompensation för utgifterna i efterhand samt en avgift för det extra arbetet.

Vid utebliven betalning gäller följande avgifter för hyrestagare:

Utebliven betalning av parkeringsavgift

Vissa anläggningar debiterar automatiskt bilägare om man inte betalar direkt, t.ex. Autopay. Vid utebliven betalning kommer hyrestagaren debiteras parkeringsavgift samt en avgift för utebliven betalning.

100 SEK (+ parkeringsavgift)

Utebliven betalning för färja och vägtullar i utlandet

Hyrestagaren är ansvarig för att betala färja i Sverige samt vägtullar i utlandet. Vid utebliven betalning debiteras en avgift för det extra arbetet.

200 SEK (+ kostnad för färja/vägtull)

Utebliven betalning för böter och andra avgifter

Böter och avgifter ska omedelbart betalas av hyrestagaren. Vid utebliven betalning debiteras hyrestagaren en tilläggsavgift utöver böter/avgift. Detta gäller också vid felparkering när bilen återlämnas.

200 SEK (+ kostnad för färja/vägtull)

Deposition vid hyra av bil

Hyre reserverar 2 000 SEK i deposition vid direktbokning av resa och 1 000 SEK i deposition vid förbokad resa som säkerhet för betalning av hyresavtalet, extra kilometrar, vägtullar och drivmedel. Depositionen återbetalas när bilen har återlämnats. Det kan ta upp till 7 bankdagar efter återlämningen av bilen tills pengarna åter är disponibla för hyrestagaren.